• تحول صنعت آرماتور بندی

  • حفظ قطعی کاور بتن

  • باصرفه و اقتصادی

  • حفاظت سازه از خوردگی

متخصصین هوشمند با انتخاب اسپیسر بتنی، خود را متمایز می سازند.

محصولات

واتر-استاپ

واتراستاپ

برای آب بندی یک سازه بتنی باید دو کار صورت بگیرد: تولید بتن آب بند توسط مواد شیمیایی، آب بندی درزهای بتن توسط واتراستاپ

مواد شیمیایی ساختمان

مواد شیمیایی بتن و ساختمان

در صنعت ساختمان مجموعه کاملی از مواد شیمیایی از جمله انواع افزودنی های بتن و چسب های گوناگون استفاده می شود.

اسپیسر پلاستیکی

اسپیسر پلاستیکی

اسپیسر های پلاستیکی به صورت سنتی در آرماتوربندی کاربرد فراوانی داشته و دارند. کاربرد آن ها گسترده می باشد.

بیش تر بدانیم