دریافت گواهینامه استاندارد ۲۹۳۰ توسط کارخانه پژوهش در زمینه تولید انواع روان کننده و فوق روان کننده بتن خبر خوش جدیدی است برای مشتریان عزیز و محترم این مجموعه که ما را در این سال ها همراهی کردند. امیدواریم بتوانیم پاسخ گوی اعتماد شما گرامیان باشیم. سالم و سربلند باشید. مهدی صدرنژاد. مدیرعامل