پروفسور رمضانیان پور، پدر بتن ایران

پروفسور رمضانیان پور، پدر بتن ایران در طی بیش ازسی سال آموزش و پژوهش در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور در زمینه بتن سهم قابل توجهی در پیشبرد این علم به خود اختصاص داده است.

ارائه دهها مقاله علمی ، تدوین آئین نامه ها و استاندارد های مختلف ، ایراد سخنرانیهای کلیدی، راهنمائی دهها دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به طرح های مختلف عمرانی بتنی از جمله این خدمات به حساب می آید.

اخیرا برنامه ی مستندی توسط توسط شبکه افق تهیه و در سری برنامه های سرزمین نخبگان پخش شد. این مجموعه زندگی نامه پروفسور رمضانیان پور را به تصویر می کشد. به تمامی علاقه مندان و شاگردان ایشان پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهند.

پروفسور رمضانیان پور، پدر بتن ایران – سرزمین نخبگان