مدیر سایت

About مدیر سایت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیر سایت has created 14 blog entries.
۹ ۱۲ ۱۳۹۸

آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟

By |۱۳۹۸-۱۲-۱۰ ۱۹:۴۸:۰۳ +۰۳:۳۰۹ اسفند ۱۳۹۸|افزودنی های بتن, مقاومت فشاری بتن|بدون ديدگاه

برخــي افزودنــي هــاي شــيميايي بــتن در اســتاندارد 2930 ايــران داراي مشخصــات فنــي اســتاندارد است. درايـن اسـتاندارد اجـازه داده شـده اسـت بصـورت محـدود...

۲۷ ۱۱ ۱۳۹۸

روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎ

By |۱۳۹۸-۱۲-۱۰ ۱۹:۵۶:۲۲ +۰۳:۳۰۲۷ بهمن ۱۳۹۸|بتن, ترمیم سازه بتنی, حفاظت از خوردگی سازه|بدون ديدگاه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزه ای ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص(زﻟﺰﻟﻪ ﻳﺎ ﮔﻮد ﺑﺮداری ﻳﺎ ...) آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﮔﺮﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ...

۹ ۱۰ ۱۳۹۸

مرحوم پرفسور صدرنژاد به شاگردانش درس زندگی می‌آموخت

By |۱۳۹۸-۱۰-۹ ۰۱:۵۱:۱۲ +۰۳:۳۰۹ دی ۱۳۹۸|بتن, مشاهیر عمران و معماری|بدون ديدگاه

از سال 1361 افتخار آشنایی با مرحوم صدرنژاد را داشته‌ام. وی رئیس دانشکده عمران معماری و راه و ساختمان آن موقع «مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی» بود....

۲ ۰۶ ۱۳۹۸

کاربرد مواد نانو در صنعت ساختمان

By |۱۳۹۸-۱۰-۹ ۰۱:۴۴:۴۸ +۰۳:۳۰۲ شهریور ۱۳۹۸|افزودنی های بتن, نانو|۵ Comments

در این مقاله مواد نانو ساختاری معرفی خواهند شد که با توجه به نوظهور بودن چنین موادی می توانند تحولی شگرف در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن ایجاد کنند....

۶ ۰۳ ۱۳۹۸

اثر استفاده از اسپیسر پلاستیکی بر نفوذ موضعی آب در بتن

By |۱۳۹۹-۳-۱۰ ۰۳:۳۹:۱۶ +۰۴:۳۰۶ خرداد ۱۳۹۸|اسپیسر بتنی, اسپیسر پلاستیکی|بدون ديدگاه

کاور بتن در جلوگیری از نفوذ املاح به داخل بتن نقش بسزایی دارد و این امر به کمک اسپیسر بتنی و یا اسپیسر پلاستیکی امکان پذیر میباشد....

۲۶ ۰۲ ۱۳۹۸

نقش اسپيسر بر خوردگي فولاد تيرهاي بتن مسلح در خليج فارس

By |۱۳۹۸-۱۰-۹ ۰۱:۵۷:۳۹ +۰۳:۳۰۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸|اسپیسر بتنی, اسپیسر پلاستیکی|بدون ديدگاه

خوردگي سازه هاي بتن مسلح در مناطق با شرايط محيطي فوق العاده شديد از جمله خليج فارس منجر به كاهش عمر سازه در اين مناطق شده است....

۱۲ ۰۵ ۱۳۹۵

پروفسور رمضانیان پور، پدر بتن ایران

By |۱۳۹۹-۱-۱۴ ۰۴:۴۳:۰۵ +۰۴:۳۰۱۲ مرداد ۱۳۹۵|بتن, مشاهیر عمران و معماری|۲ Comments

پروفسور رمضانیان پور، پدر بتن ایران در طی بیش ازسی سال آموزش و پژوهش در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی....

۱۰ ۰۵ ۱۳۹۵

بتن پرمقاومت – تاثیر سیلیس (Ultra High Performance Concrete – UHPC)

By |۱۳۹۵-۵-۱۰ ۱۳:۱۷:۱۴ +۰۴:۳۰۱۰ مرداد ۱۳۹۵|افزودنی های بتن, بتن|بدون ديدگاه

بتن پرمقاومت - تاثیر سیلیس  (Ultra High Performance Concrete - [...]