آیا استفاده از افزودنی های بتن باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می گردد؟

توسط |۱۳۹۹/۳/۱۸ ۰:۳۶:۱۱۱۷ خرداد ۱۳۹۹|افزودنی های بتن, مقاومت فشاری بتن|بدون دیدگاه

برخــي افزودنــي هــاي شــيميايي بــتن در اســتاندارد 2930 ايــران داراي مشخصــات فنــي اســتاندارد است. درايـن اسـتاندارد اجـازه داده شـده اسـت بصـورت محـدود...