کاربرد مواد نانو در صنعت ساختمان

By |۱۳۹۸-۱۰-۹ ۰۱:۴۴:۴۸ +۰۳:۳۰۲ شهریور ۱۳۹۸|افزودنی های بتن, نانو|۵ Comments

در این مقاله مواد نانو ساختاری معرفی خواهند شد که با توجه به نوظهور بودن چنین موادی می توانند تحولی شگرف در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن ایجاد کنند....