حباب زای بتن

حباب زای بتن

ماده افزودنی حباب زای بتن برای کاهش نفوذپذیری و افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل های تکراری انجماد و ذوب به بتن افزوده می شود.
این ماده با ایجاد حباب های یکنواخت و کروی شکل (منظم) هوا و پخششدن زنجیرهای این حباب ها در جزء چسباننده بتن خواص فوق را ایجاد میکند.
این ماده براساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

 • ASTM C 260 , ASTM C666 , ASTM C233 , ASTM C45
 • EN934-2
 • ISIRI 2930 Table 6
 • افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های انجماد و ذوب
 • امکان کاهش آب مصرفی بدون کاهش کارائی بتن
 • افزایش دوام بتن در شرایط محیطی سرد
 • رفع خطر جدایی دانه های ریز و درشت بتن
 • کاهش احتمال آب انداختگی بتن
 • ایجاد آب انداختگی مفید و موثر و کاهش آب انداختگی مخرب. به این معنی که امکان رو آمدن مقدار کنترل شده ای از شیره سیمان را فراهم می آورد و در نتیجه باعث کاهش میزان نفوذ آب و املاح شیمیایی به داخل بتن می گردد.
 • کاهش پیوستگی لوله های مویین در ساختار بتن از طریق ایجاد گسستگی در آنها.
 • افزایش چسبندگی میان اجزای سازنده بتن در مخلوط هایی که دانه بندی مناسبی ندارند.
 • ساخت روسازی های بتنی جاده ها، بزرگراه ها، باند فرودگاه ها و پیاده روها
 • ساخت بتن شبکه های آبیاری و زه کشی به ویژه در شرایط آب و هوای سرد
 • ساخت بتن سردخانه ها و اسکله ها
 • بتن ریزی در مناطق سردسیر
 • ساخت قطعات پیش ساخته و جداول بتنی خیابان ها و بزرگراه ها

مقدار مصرف این ماده وابسته به مقدار هوای مورد نیازدر شرایط کار می باشد و در طرح آزمایشی مقادیر 60 تا 200 میلی لیتر به ازای 100 کیلوگرم سیمان به کاربرده و سپس تنظیم آن بر اساس نتایج به دست آمده انجام گیرد.

توصیه می شود ماده super.air.plus  با تمام آب اختلاط بتن و یا بخشی از آن مخلوط شده و به بتن اضافه گردد.

چرا که مقدار مصرف این ماده افزودنی بتن بسیار کم بوده و اختلاط کامل با بتن از اهمیت بالایی برخوردار است.

 • حالت فیزیکی : مایع
 • رنگ : زرد شفاف
 • وزن مخصوص  g/cm3   1.01 ± 0.02  :
 • قابلیت انحلال : در آب
 • یون کلر : ندارد ( کمتر از استاندارد BS5075 (
 • اسیدیته:PH  5± 0.5))
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری : در بسته بندی اولیه و دور از تابش مستقیم نور خورشید، در دمای 10+ الی 30 + درجه سانتی گراد
 • نوع بسته بندی : گالن 20 کیلوگرمی
 • این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم بایدفوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • این ماده آتشزا نیست.
به بالای صفحه بردن