دوده سیلیسی

دوده سیلیسی

دوده سیلیسی پودری است به رنگ خاکستری روشن یا تیره که حاوی حدود ۹۶% – ۹۴% دی اکسید سیلیسیوم (SiO2) می باشد. که از فرآیند تولید فروسیلیسیوم در کوره های قوس الکتریکی به دست می آید و برای ارتقاء بعضی از خواص بتن در زمان ساخت، به بتن افزوده می شود.

این ماده براساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

 • ASTM C 1240
 • ISIRI 13278

 

 • افزودن میکروسیلیس به مخلوط بتن باعث می گردد SiO  ۲  فعال آن با محلول هیدرو اکسید کلسیم   (Ca (OH  ۲آزاد موجود در منافذ موئین بتن ترکیب گردد و کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و  افزایش مقاومت بتن گردد.
 • افزایش مقاومت فرسایشی بتن
 • کاهش پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه ها
 • ساخت بتن هایی با مقاومت فشاری زیاد
 • کاهش احتمال بروز پدیده سرطان بتن
 • می تواند در زمان ساخت بتن با اجزای خشک مخلوط گردد.
 • می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده گردد و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
 • می تواند با بخشی از آب بتن مخلوط و به صورت دوغاب به بتن اضافه گردد.

نکته: باید توجه داشت در هر دوحالت اختلاط برشمرده  بخشی از میکروسیلیس به صورت کلویید واکنش نداده، در بتن باقی می ماند و اختلاط کامل آن به نوع بچینگ ، سرعت اختلاط و حالت پره ها بستگی دارد. که عملاً غیر ممکن است. لذا بهتر است پودر میکروسیلیس پیش از افزوده شدن به بتن با آب اختلاط و ماده کاهنده آب با بهره گیری از میکسر پرسرعت دیسپرس گشته، سپس به بتن اضافه شود.

 • حالت فیزیکی : پودر پوزولان
 • رنگ : خاکستری روشن یا تیره
 • شکل ذرات : کروی و غیر کریستاله )آمورف)
 • مدت نگهداری : دور از رطوبت به مدت نامحدود و در دمای ۱۰+تا ۳۰+ درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی : کیسه های بزرگ ۳۰۰ الی ۴۵۰ کیلوگرمی
 • در صورت مصرف همزمان از چند ماده افزودنی بتن حتماً  با دفتر فنی شرکت تماس حاصل بفرمایید.
 • حتماً هنگام کار با پودر میکروسیلیس از ماسک مخصوص برای جلوگیری از استنشاق پودر استفاده شود.
 • در صورت استنشاق پودر میکروسیلیس سعی کنید مقدار زیادی شیر میل کنید