دیرگیر بتن پودری

دیرگیر بتن پودری

دیرگیر بتن پودری پودری با ساختار کریستالی بوده که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تأخیر در زمان گیرش می گردد و سرعت و روند پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم می کند.

این ماده بر اساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

 • ASTM C494 / C494 M TYPE B
 • EN 934-2
 • ISIRI 2930 Table 9
 • تاخیر در زمان گیرش بتن
 • فراهم شدن امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر
 • امکان بتن ریزی در مناطق بادخیز
 • امکان بتن ریزی با فاصله حمل زیاد
 • افزایش زمان کارائی بتن
 • افزایش مقاومت بتن در دراز مدت
 • جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی
 • بتن ریزی های حجیم نظیر سد سازی
 • بتن ریزی های نیمه حجیم مانند شالوده های بسیار بزرگ
 • پمپاژ بتن در مسیرهای طولانی

TARD-Pرا می توان پیش از اضافه شدن آب، به اجزاء خشک بتن افزود یا درآب اختلاط بتن حل نموده، سپس آب حاوی دیرگیر را به مخلوط بتن اضافه نمود.

میزان مصرف حداکثر 2درصد وزن سیمان مصرفی و بسته به شرایط محیطی و زمان لازم برای حفظ کارپذیری

 • حالت فیزیکی : پودر
 • رنگ : سفید، قهوه ای
 • وزن مخصوص: g/cm3  0.98±0.2
 • یون کلر :ندارد
 • اسیدیته:(pH)محلول 10% : 0.5 ±5
 • مدت نگهداری : یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری : دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترین دمای نـگهداری : 10+ الی 30+ درجه سانتیگراد
 • بسته بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
 • این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید.
 • این ماده آتشزا نیست.
به بالای صفحه بردن