زودگیر شات کریت پودری

زودگیر شات کریت پودری

زودگیر شات کریت پودری پودر افزودنی غیر قلیایی شتابدهنده واکنش آب و سیمان، مخصوص عملیات شات کریت خشک است.
این ماده براساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

 • ASTM C1141, ASTM C1398
 • ISIRI 12601
 • تسریع واکنش هیدراسیون
 • حصول مقاومت های اولیه بالاتر
 • افزایش چسبندگی
 • بتن پاشی خشک با ضخامت های کم و زیاد
 • ایجاد پوسته دائمی شات کریت شده
 • کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی پس از بتن پاشی
 • بتن پاشی با ضخامت حدود 35 سانتیمتر در یک مرحله
 • چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیرکار مخصوصا بتن و سنگ
 • بتن پاشی آسان و چسبنده در تمامی جهت ها
 • فاقد اثرات منفی بر بخش آرمه سازه بتنی
 • ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد
 • جلوگیری از یخ زدگی بتن و ملات
 • بتن پاشی یا شات کریت
 • عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل
 • لاینینگ کانال ها و تونل ها
 • تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
 • بتن ریزی در سطوح شیب دار
 • لاینینگ سازه های زیر زمینی
 • عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

مقادیر مصرف مطلوب این ماده  بستگی به عواملی چون :

دمای بتن ، هوا ، و ویژگی های سیمان مصرفی دارد . با توجه به زمان گیرش و مقاومت اولیه دلخواه مقادیر مصرف بین 5 تا 10 درصد وزن سیمان متغییر   است . مصرف مقادیر بیشتر از 10 درصد باعث کاهش مقاومت نهایی می گردد . در هر حال انجام آزمایشهای کارگاهی توصیه می شود.

پارامتر های ذیل در روش مصرف ماده موثر هستند:

 • نحوه و زمان اختلاط مادهP.S با بتن
 • نوع دستگاه پاشش بتن
 • نازل پاشش
 • حالت فیزیکی : پودر
 • رنگ : سفید
 • وزن مخصوص در دمای 20درجه سانتیگراد g/cm3 1.09 ± 0.02
 • یون کلر:ندارد
 • مقادیر فلزات قلیایی : کمتر از0.2
 • اسیدیته(pH)محلول 10% : 5 ± 3.5
 • مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه و دور از رطوبت، تابش مستقیم نور خورشید
 • شرایط نگهداری : به جهت واکنش پذیر بودن ماده P.S با رطوبت و غبار موجود در هوا همیشه می بایست در بسته بندی اولیه نگهداری شوند. توصیه می شود کیسه بازشده زودتر به مصرف برسد.
 • بهترین دمای نگهداری : 10+ الی 30+ درجه سانتی گراد
 • نوع بسته بندی : کیسه های 25 کیلوگرمی
 • مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه و دور از یخزدگی و تابش مستقیم نور خورشید
 • شرایط نگهداری : به جهت واکنش پذیر بودن ماده P.S همیشه می بایست در ظروف در بسته اولیه نگهداری شوند. توصیه می شود ظروفی را که باز می شوند زودتر به مصرف برسانید.
 • بهترین دمای نگهـداری : 10+ الی 30+ درجه سانتی گراد
به بالای صفحه بردن