واتراستاپ پی وی سی

واتر استاپ

واتراستاپ پی وی سی با هدف جلوگيری از نشت و عبور آب از درزهاي اجرايي، انبساطي و مقاطع قطع بتن ريزي طراحي شده كه بسته به نوع مقطع مورد كاربرد و شدت فشار سيال شكل آن تغيير می نماید.

واتراستاپ پی وی سی بر اساس استانداردهای زیر تحت کنترل است:

 • ASTM D297, ASTM D412, ASTM D471, ASTM D570, ASTM D572, ASTM D624
 • ASTM D638, ASTM D746, ASTM D747, ASTM D792, ASTM D1171
 • ASTM D1149, ASTM D1203, ASTM D2240
 • CRD-C572, CRD-C573
 • DIN 18541-1, DIN 18541-2
 • ISIRI 13277-1, ISIRI 13277-2
 • انعطاف پذیری زیاد
 • مقاومت کششی زیاد
 • تنوع سایز و اشکال ظاهری
 • درگیری کافی با بتن
 • مقاوم در برابر محیط شیمیایی و خورنده
 • مقاوم در برابر محیط قلیایی بتن
 • حفظ عملکرد و کارایی برابر با عمر بتن
 • مقاومت در برابر سرما و یخبندان
 • جلوگیری از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی
 • رفع نشت سازه های پایین تر از سطح آب های زیر زمینی
 • آب بندی انواع سازه های آبی بتنی نظیر سدها، تونل های انتقال آب، کانل ها و …
 • رفع نشت سازه های مدفون و نیمه مدفون

1.واتراستاپ های تخت (A) در محلهای پیش بینی شده قطع بتن می بایست مورد استفاده قرار بگیرند که نیمی از عرض آن در بتن قدیم و نیمه دیگر در بتن جدید قرار خواهد گرفت.

2.واتر استاپ های حفره دار (D) در محل های پیش بینی شده درزهای انبساط و ژوئن ها باید به فرمی قرار بگیرد که حفره واتراستاپ پس از بتن ریزی مقطع اول و دوم کاملاً در محل درز قرار گرفته تا در زمان انبساط و انقباض سازه، تنش های وارده را به خوبی کنترل نماید.

3.برای ثابت نمودن واتراستاپ در مقاطع از گیره های واتراستاپ استفاده شود  و هرگز برای ثابت سازی نوار واتراستاپ آن را سوراخ ننمایید زیرا به جهت تغییر تنش در محل سوراخ و فشار بتن هنگام عملیات بتن ریزی، واتراستاپ دچار پارگی می گردد.

4.گیره واتراستاپ در هر متر طول واتراستاپ به تعداد حداقل 4 عدد و به صورت زیگزاگ به مقاطع بالا و پایین نوار متصل گردد و نهایتاً با استفاده از سیم آرماتور بندی، گیره ها را به آرماتورها ببندید.

5.برای اتصال واتراستاپ ها به یکدیگر از روش جوشکاری واتراستاپ با استفاده از دستگاه جوش و الکترودهای پی وی سی و یا هویه واتراستاپ استفاده گردد.

 • رنگ: زرد
 • وزن مخصوص:  g/cm3 1.32 ± 0.05
 • مقاومت کششی (CRD-C572): حداقل MPa 12/17
 • درصد ازدیاد طول (CRD-C572): حداقل 300 درصد
 • سختی (Shore A): 60-80
 • نوع بسته بندی: حلقه های 20 و 25 متری
 • شرایط نگهداری: دور از تابش مستقیم و مداوم نور خورشید

شرایط نگهداری: دور از تابش مستقیم و مداوم نور خورشید

به بالای صفحه بردن